fbpx

Tysk jaktterrier klubb, H:16

Monternummer: H:16
Företagsnamn: www.tjtk.se
Telefonnummer: 0736813576
E-post: kassor@tjtk.se

Beskrivning: Rasklubben Tysk Jaktterrier Klubb, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för Svenska Terrierklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för tysk jaktterrier genom att:

väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av jakt och praktiskt bruk av denna.informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Webbplats: http://tjtk.se

Varumärken: