fbpx

Svenska Schillerstövareföreningen, 25

Monternummer: 25
Företagsnamn: Bogården 3459
Telefonnummer: 0706722163
E-post: styrelsen@schillerstovareforeningen.se

Beskrivning: Förenngens ändamål är att bevara eller förbättra rasens jaktliga och exteriöra egenskaper och hälsomässiga status och i övrigt tillvarata rasens intressen.

Webbplats: https://schillerstovare.se/

Varumärken: