fbpx

Malmgård Viltfrö, H:01 Fältvilt

Monternummer: H:01 Fältvilt
Företagsnamn: Malmvägen 307, SF-02580 Sjundeå, Finland
Telefonnummer: 00358405114306
E-post: viltfro@viltfro.se

Beskrivning: Vi brinner för biologisk mångfald såväl ovan som under jordytan.
Innovation och utveckling är ledord och i våra provodlingar ser vi
hur nya kombinationer av växter samarbetar i olika miljöer.
Diana – är blandningar med växter och blommor för många olika
arter av insekter och pollinerare. Växter som skapar skydd och
föda åt vilda fåglar och djur.
DiAgri – är blandningar som ökar mångfald under ytan, binder
kväve och kol, fångar upp näringsämnen och skapar livsmiljö för
maskar och jordens småkryp.
Våra fröer är certifierade och har hög kvalité.

Webbplats: https://viltfro.se/

Varumärken: