fbpx

Beställning av mässkort

Mässkorten kan endast beställas av huvuduställaren. Om oskälig beställning av utställar- och parkeringskort föreligger kan mässan reducera antalet beställda kort. Särskilda bestämmelser gällande parkering kan förekomma, se eventuell specialinformation vid mässan. Försenad beställning kan orsaka leveransproblem. | Exhibition passes can only be ordered by the main exhibitor. If there is unreasonable ordering of exhibitor and parking passes, the fair may reduce the number of passes ordered. Special regulations regarding parking may apply, see any special information at the fair. Late orders may cause delivery problems.

Har du några frågor om mässkort, kontakta Marie Andersson, marie.andersson@nortuna.se, tel: 070-233 93 50
Beställningen ska skickas till marie.andersson@nortuna.se

If you have any questions about trade fair passes, please contact Marie Andersson, marie.andersson@nortuna.se, tel: +46 70-233 93 50
The order should be sent to marie.andersson@nortuna.se.