fbpx

Beställning av mässkort, el och wifi

Om du vill att det står flera namn/varumärken, vänligen fyll i samtliga och bekräfta detta med din kontakt på Swedish Game Fair.
Mässkorten kan endast beställas av huvuduställaren. Om oskälig beställning av utställar- och parkeringskort föreligger kan mässan reducera antalet beställda kort. Särskilda bestämmelser gällande parkering kan förekomma, se eventuell specialinformation vid mässan. Försenad beställning kan orsaka leveransproblem.