fbpx

Boka monter

Om ej samma som ovan. If not the same as exhibiting company.
Betalningsvillkor: Grundavgiften faktureras efter orderbekräftelsen. Hela monterytan skall vara betald senast 60 dagar före mässans öppnande. Övriga betalningsvillkor enligt orderbekräftelse/faktura samt Swedish Game Fair ABs Allmänna bestämmelser, vilka bifogas orderbekräftelsen och kan även läsas på https://swedishgamefair.se/wp-content/uploads/2020/03/Allmänna-bestämmelser-SGF.pdf. Moms tillkommer på samtliga kostnader. Terms of payment: The basic charge will be invoiced after confirmation of order. Stand rent is to be paid in full at the latest 60 days prior to the fair. Other terms of payment according to confirmation of order/Invoice and Swedish Game Fair AB General Conditions, which will be enclosed with the confirmation of order and can also be read on https://swedishgamefair.se/wp-content/uploads/2020/03/Allmänna-bestämmelser-SGF.pdf. VAT will be added Denna anmälan ligger till grund för en första monterfördelning och är bindande efter orderbekräftelse. This application is not binding until an agreement has been reached between the exhibitor and Swedish Game Fair ABx