fbpx

Message about Corona virus

Säkerhet och hälsa är högsta prioritet för Swedish Game Fair. Följande information har skickats ut till utställarna på årets mässa. Vi kommer skyndsamt meddela om och när några förändringar sker.

Till alla utställare på Swedish Game Fair

I går beslutade regeringen om stopp för sammankomster för mer än 500 personer. Det är ett långtgående beslut som fattats av regeringen och som vi också respekterar. Det ska också poängteras att regeringen påpekade att åtgärderna gäller nu, men att detta kan komma ändras med kort varsel.

Vi följer utvecklingen noggrant och vi har goda rutiner när det gäller kontakt med myndigheter. Swedish Game Fair arrangeras om två och en halv månad och vi ser för tillfället ingen anledning att vidta några åtgärder när det gäller genomförandet av årets Swedish Game Fair.

Tillsammans följer Jaktgrossisterna och mässledningen utvecklingen och vi kommer skyndsamt meddela om några förändringar sker. Vi bör ha en bättre bild över läget inom ca två veckor (månadsskiftet mars/april). Säkerheten är högsta prioritet för oss.

Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Mässchef, Swedish Game Fair

Ulf Segerqvist
Ordförande, Jaktgrossisterna i Sverige