fbpx

Lär känna hundklubbarna: Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar

Vi har tagit kontakt med Sveriges hundklubbar för att ge läsarna förstahandsguidning gällande de olika raserna – och möjlighet att se vilka som närvarar under mässan i maj. Den här gången kontaktade vi Eva Zittorin från SSDV, Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, som berättade mer om deras hundklubb.

– Vi är en SKK-ansluten specialklubb sedan 2014. SSDV bedriver aktiviteter och provverksamhet för hundar inom grupp 6 som definieras som drivande vildsvinshundar. SSDV har ett eget jaktprov (Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund) som togs fram i samarbete med SKK och Jägarförbundet 2017.

Berätta om er hundklubb och era jakthundar

– Under specialklubben finns rasklubbarna Svenska Griffon Fauve de Bretagneklubben, Svenska Griffon Nivernaisklubben, Svenska Plotthundklubben, Svenska Posavski Gonicklubben, Svenska Slovensky Kopovklubben, Svenska Bosniska Barak-klubben, Svenska rasklubben för Gonczy polski och Svenska rasklubben för Övriga vildsvinshundar (Grand Griffon Vendéen och Bluetick coonhund).

Vilka raser ingår i er hundklubb?

– Bluetick coonhound, Bosanski Ostrodlaki Gonic-Barak, Gonczy polski, Grand Griffon Vendéen, Griffon Fauve de Bretagne, Griffon Nivernais, Plott, Posavski gonic, Slovensky kopov

Vad får man som medlem i er hundklubb?

– Medlem blir man i respektive rasklubb och får då möjlighet starta i klubbens arrangemang av prov och utställningar. Varje år anordnas klubbmästerskap i viltspår och officiell utställning. SSDV erbjuder också träffar och föreläsningar.

Vad tycker ni fördelen med er hundras är?

– Raserna i SSDV är hundar som är avlade och använda som vildsvins- och rovviltshundar som driver med skall och har de egenskaper som krävs vad gäller sök, mod, intelligens, spårsäkerhet och ihärdighet. Det finns raser både för mindre marker och de som kräver större arealer.

Kopov i full fart!

Som jägare ska man välja er ras ifall man behöver en hund som:

– Raserna inom SSDV är utpräglade vildsvins- och rovviltshundar, energiska, egensinniga, smarta och med stor portion jaktlust som gör de behöver jaga mycket och ofta. Raserna söker som helhet av stora områden, håller i under drevet och har ett bra och varierat skall under upptag och drev. Det finns variation bland raserna inom SSDV vad gäller drevtider, vilket gör att de kan passa många typer av jägare och jaktmarker. Alla raserna inom SSDV är dessutom utmärkta spår- och eftersökshundar. Förutom sina jakt- och spåregenskaper är de drivande vildsvinshundarna mycket trevliga och sociala familjehundar.

Vad kommer ni göra under Swedish Game Fair?

– SSDV kommer ha montrar under mässan, dels i specialklubbens egen regi men också flera av de ingående rasklubbarna kommer vara där och informera om sina raser och aktiviteter. Torsdagen den 26 maj kommer årets officiella utställning anordnas på mässområdet. Domare är Bengt-Åke Bogren.

Läs mer på hemsidan