fbpx

Lär känna hundklubbarna: Gotlandsstövareföreningen

I Sverige finns det ungefär 90 olika jakthundsraser, alla med olika kompetenser och specialområden. Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I deras utmärkta broschyr finner man både matnyttig och utförlig information om de olika jakthundstyperna och hur de arbetar. Och precis som de skriver: ”Ju mer du tar reda på om jaktformen och om raser, detta större chans att din nya jakthund blir din bästa jaktkamrat.”

I väntan på mässan har vi tagit kontakt med Sveriges hundklubbar, detta för att ge er bra guidning gällande de olika raserna – och möjlighet att se vilka som närvarar under mässan i maj. Den här veckan var det dags för Gotlandsstövareföreningen som värnar om gotlandsstövaren, en av de hundraser där Sverige har rasansvaret. Gotlandsstövare används för jakt på hare och räv, men fungerar också bra som familjehund.

Vad får man som medlem hos er?

Som medlem i Gotlandsstövareföreningen stödjer man bevarandearbetet för en sällsynt svensk mycket gammal hundras. Två gånger om året utges medlemstidningen GotlandsStövaren, där aktuell information blandas med artiklar om gotlandsstövaren förr i tiden.

Medlemskap kostar 200 kr per år, betalas till plusgiro: 168 64 50-6.

Vad tycker ni fördelen med er hundras är?

Hundarna i rasen är normalt dugliga jakthundar med ett vaket och vänligt kynne. De är robusta och sunda och har normalt en livslängd på cirka 14 år.

Som jägare ska man välja er ras ifall man behöver en hund som:

Gotlandsstövaren, liksom alla andra stövarraser, används till stövarjakt på hare och räv, vilket innebär att de arbetar fritt från jägaren med att leta fram viltet och förfölja det. Genom olika typer av skall hör jägaren vad som händer och kan vara beredd på skott när hunden driver viltet mot jägaren. Gotlandsstövare fungerar också bra som familjehund, men man får ta hänsyn till att de har stark inneboende jaktlust.

Vad kommer ni göra under Swedish Game Fair?

Vi kommer att vara på plats för att prata med intresserade och visa hundar av vår ras.

Hemsida: gotlandsstovare.se

Facebooksida: Gotlandsstövareföreningen

E-post: gotlandsstovare@hotmail.com

/ Gotlandsstövareföreningen, sekreterare Anders Lekander