För utställare

Här har vi samlat information till våra utställare. Ni kan givetvis kontakta oss ifall ny har ytterligare frågor.  
Tack för att ni är en del av Swedish Game Fair! 

Kontakt

Torbjörn Larsson
E-post: torbjorn.larsson@nortuna.se
Tel: +46 708-18 81 00

Anmälan online »
Allmänna bestämmelser »

Mervärdesskatt
Momsregler för beskattning av mässtjänst.

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:
Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Swedish Game Fair fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Swedish Game Fair ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Om köparen inte kan uppvisa ett giltigt VAT-nummer anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:
Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.