fbpx

Besked om licensjakten på lodjur 2022

I dag lämnade länsstyrelsen besked inför licensjakten på lodjur 2022. På många håll blev tilldelningen större än i år.

Örebro län var en av de som fick en betydligt större tilldelning för 2022. Fem lodjur i norra jaktområdet och fem i södra jaktområdet får fällas, att jämföras med senaste licensjakten då två lodjur fick fällas i länet. Även Västra Götalands län får en större tilldelning. Totalt fem lodjur får fällas (i fyra områden), vilket motsvarar en ökning med tre djur jämfört med i år.

I Dalarna får åtta lodjur fällas, en ökning med tre djur jämfört med i år. I Kalmar är motsvarande siffra tolv lodjur (2021 var tilldelningen åtta lodjur), och grannarna i Jönköpings län får i och med tio lodjur en ökning med två jämfört med i år. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skriver att höst 20 lodjur får fällas under den kommande året, en ökning med fem stycken. Noterbart är att det inte blir någon lodjursjakt i Värmland 2022 heller. Stammens 10,8 föryngringar gör att de hamnar precis under miniminivån på 11, något som Svensk Jakt rapporterar om i dag.

Lodjursjakten startar den 1 mars och varar (som längst) till och med den 31 mars.

Fotnot: Nyheten är publicerad i samarbete med vår officiella mässtidning, Magasin Vildmarken.