Anmälan utställare

Required *


Fakturamottagare (om annan än utställande företag)
Invoice recipient (if other than exhibiting company)


PRISER MONTERYTA/PRICES STAND AREA
(Priser exkl. moms/All prices excl VAT)
Minsta mått på monter är 3 meter djup och 3 meter bred
Minimum dimensions on the stand is 3 meters deep and 3 meters wide.

Grundavgift: Inkluderar utställarkort, katalog, entrékort, p-kort 3 000:- SEK
Basic charge: Includes exhibitor cards, catalogue, entry card, p-card 3.000:- SEK

Monter/Stand: SEK 590/m2


Betalningsvillkor:
Grundavgiften faktureras efter orderbekräftelsen. Hela monterytan skall vara betald senast 60 dagar före mässans öppnande. Övriga betalningsvillkor enligt orderbekräftelse/faktura samt Swedish Game Fair ABs Allmänna bestämmelser, vilka bifogas orderbekräftelsen. Moms tillkommer på samtliga kostnader.

Terms of payment:
The basic charge will be invoiced after confirmation of order. Stand rent is to be paid in full at the latest 60 days prior to the fair. Other terms of payment according to confirmation of order/Invoice and Swedish Game Fair AB General Conditions, which will be enclosed with the confirmation of order. VAT will be added

Denna anmälan ligger till grund för en första monterfördelning och är bindande efter orderbekräftelse.
This application is not binding until an agreement has been reached between the exhibitor and Swedish Game Fair AB

  Refresh Captcha  
 

ANNONSER
agria cup

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Swedish Game Fair arrangeras av Swedish Game Fair AB i samarbete med:

Jägareförbundet          Jaktgrossisterna             Sportfiskarna          Tullgarns slott         Svenska kennelklubben          sport logo          Forshagaakademin         Statens fastighetsverk 

Go to top